عارفانه

امشب
نویسنده : assad pourhashemi - ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۸
 
امشب اگر سحر در آیی چه میشود

 

فردا اگر دوباره بیایی چه میشود

فردا کسی ندیده و امروز هم کمی

گر دیده باز آیی و آیی  چه میشود

فرق رسیدن و نشتن کنار یار

هر چندخسته باز چو آیی چه می شود

عمری به حسرت رخ زیبا بسر شده

با یک تبسم ار ز در آیی چه میشود

دنیای پر فسانه من با تو شد امید

گر با تمام رخ در آیی چه میشود

دستان تو بدست من وباغ پر ز گل

گر مست مست در آیی چه می شود

محراب عشق نوشتم به نام تو

وقت نماز صبح در آیی چه میشود

یاد ترا همیشه یاد کند این دل خراب

با جام باده گر در آیی چه میشود

قبل از رسیدنت وضو گیرد این دلم

بر سجده گاه عشق در آیی چه می شود

مهمان خوان تو شده این دل تمام عمر

از باغ لاله  لاله در آیی چه میشود

مسجد سلیمان    پورهاشمی